Prisliste på attester og materiell

Attester
Førerkort kr 600,-
Adopsjon kr 450,-
Spesielt utfyllende attest adopsjon kr 1000,-
Fritidsdykker kr 960,-
Fallskjerm kr 960,-
TT-kort kr 200,-
P-plass kr 200,-
Enkle attester kr 150,-
Enkle attester på annet språk kr 200,-
Norges motorsportforbund kr 470,-
Antidoping Norge kr 470,-
Legeforeningens helbredsformular kr 450,-
Akutt sykdom ved fremmøte militær kr 450,-
Tjeneste i Norges internasjonale styrker kr 750,-
Misjonsselskapenes helseattest kr 800,-
Røde kurs helbredsattest kr 700,-
Norsk utviklingshjelp kr 750,-
Aspiranter til politihøgskolen kr 750,-
Sivilforsvaret kr 430,-
Utvekslingsstudenter/-elever kr 650,-
Helbredsattest skoler/kurs/leirskole kr 500,-
Søknad om opptak spesialskoler kr 750,-
Offshoreattest kr 1650,-
 Sjømannsattest kr 1950,-
Priser prøver og utstyr som ikke dekkes av trygden
Utstyr ved infusjonsbehandling kr 100,-
Influensavaksine kr 250,-
Stivkrampe-sprøyte kr 100,-
Kortison-injeksjon kr 200,-
Mirena-spiral kr 1250,-
Akuttmedikamenter kr 50,-
Kateter kr 120,-