Magnus Friestad Bjørkavoll-Bergseth

Magnus er utdannet ved Universitetet i Oslo og hadde turnustjeneste ved Stavanger Universitetssjukehus og i Hå kommune hvor han senere fortsatte som fastlegevikar.

Magnus var tidligere aktiv syklist, og kombinerer sin interesse for trening og fysisk aktivitet med legevitenskapen. Han er med i studiegruppen rundt Nordsjørittet, og vil bruke data fra syklistenes pulsklokker i sitt doktorgradsarbeid.

Magnus er tre dager i uken på Opus Legesenter og er 2 dager i uken ansatt som stipendiat ved Stavanger Universitetssykehus.