Om Kristine Heimvik Gundersen

Kristine har studert medisin ved NTNU i Trondheim. Etter endt studium i 2007 flyttet hun til Stavanger for å fullføre turnustjenesten. Hun jobbet så ved indremedisinsk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus før hun begynte som fastlegevikar ved Legesenteret Olav V gate. I januar 2016 åpnet hun sin egen fastlegeliste ved Opus legesenter.

Kristine_Heimvik_Gundersen