Bli pasient hos oss

Vi ønsker nye pasienter velkommen. Noen ganger vil man oppleve at listene er fulle. Man kan bytte fastlege eller sette seg på venteliste på helsenorge.no