Om Kirsti Stråtveit Bolsøy

Kirsti har arbeidet i flere år ved psykiatrisk avdeling ved Jæren DPS, samt ved kreftavdelingen på Stavanger universitetssykehus.

Kirsti er utdannet ved NTNU, og ble uteksaminert som lege i 2005.

Kirsti