Våre leger

Bli bedre kjent med legene ved Opus Legesenter AS.

Ingvild Vatten Alsnes

Ingvild ble uteksaminert som lege ved NTNU i 2010. Hun har tidligere jobbet som fastlegevikar i Trondheim, som allmennlege ved et privat senter i Sandnes, og har erfaring fra ortopedisk avdeling ved St.Olavs hospital.

Ingvild forsvarte sin doktorgrad våren 2018. Hun har forsket på svangerskapsforgiftning. Tidligere har hun forsket på treningsfysiologi, og har en forkjærlighet for idrettsmedisin. Ved siden av jobben på Opus er hun aktiv i flere verv i legeforeningen.

Ingvild er spesialist i allmennmedisin.

Magnus Friestad Bjørkavoll-Bergseth

Magnus er utdannet ved Universitetet i Oslo og hadde turnustjeneste ved Stavanger Universitetssjukehus og i Hå kommune hvor han senere fortsatte som fastlegevikar.

Magnus var tidligere aktiv syklist, og kombinerer sin interesse for trening og fysisk aktivitet med legevitenskapen. Han er med i studiegruppen rundt Nordsjørittet, og vil bruke data fra syklistenes pulsklokker i sitt doktorgradsarbeid.

Magnus er tre dager i uken på Opus Legesenter og er 2 dager i uken ansatt som stipendiat ved Stavanger Universitetssykehus.

Kirsti Stråtveit Bolsøy

Kirsti har arbeidet i flere år ved psykiatrisk avdeling ved Jæren DPS, samt ved kreftavdelingen på Stavanger universitetssykehus.

Kirsti er utdannet ved NTNU, og ble uteksaminert som lege i 2005.

Hun ble ferdig spesialist i allmennmedisin i 2018. 

Kristine Heimvik Gundersen

Kristine har studert medisin ved NTNU i Trondheim. Etter endt studium i 2007 flyttet hun til Stavanger for å fullføre turnustjenesten. Hun jobbet så ved indremedisinsk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus før hun begynte som fastlegevikar ved Legesenteret Olav V gate. I januar 2016 åpnet hun sin egen fastlegeliste ved Opus legesenter.

Kristine ble spesialist i allmennmedisin i 2018.

Henrik Solvang

Henrik er uteksaminert fra Universitetet i Bergen 2013. Han gjennomførte turnustjeneste i Stavanger. Tidligere erfaring fra akuttpsykiatri og bedriftshelsetjeneste. Han er sertifisert til å utstede sjømann- og offshoreattest.

Ved siden av jobben på Opus er han ansatt som militærlege ved Madlaleiren. Henrik er godkjent spesialist i allmennmedisin.

Sverre Thomas Abercrombie

Sverre ble uteksaminert fra Universitet i Debrecen i Ungarn i 2010. Han gjennomførte turnustjenesten i Stavanger. Har tidligere erfaring fra indremedisinsk avdeling på SUS hvor han utførte sin institusjonstjeneste. Han har ved siden av jobben ved Opus legesenter bistilling som lege ved Jæren Øyeblikkelig hjelp.

Sverre er godkjent spesialist i allmennmedisin.

Asbjørn Hiim

Vikar for Henrik Solvang. Han er ved siden av vikarjobben på Opus ansatt som militærlege ved Madlaleiren. Pr. tid gjennomfører Asbjørn sin institusjonstjeneste ved nevrologisk avdeling på SUS og forventes tilbake til Opus i 2024. 

Opus Legesenter AS