Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Influensavaksinering

Nå starter vi vaksinering av risikopasienter. Alle risikopasienter skal ha fått melding om dette av sin fastlege. I år som i fjor dekkes vaksinen av staten med en egenandel på 50 kroner. Har du frikort dekker dette egenandel.

VI ønsker fortsatt å ikke ha for mange pasienter på venterom om ganger. Du må derfor bestille time til vaksinering, dette gjøres via resepsjon. Dersom du har time hos fastlege i løpet av november trenger du ikke foreta deg noe, da settes denne av fastlegen i starten av konsultasjonen.

Dersom du ikke er i risikogruppe, men ønsker vaksine kan du bestille time hos fastlege, fastlege kan da skrive ut vaksine på vanlig resept til deg som så settes på legekontoret.