Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 04.06.2021

Vikarer

Henrik Solvang er for tiden i permisjon grunnet sykehuspraksis (obligatorisk del av spesialisering i allmennmedisin). I hans fravær vil Asbjørn Hiim.

Eli Falnes vil fortsatt være vikar for Magnus Bjørkavoll-Bergseth og Ingvild Alsnes i forbindelse med forskerpermisjon.