Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret

Angående Johnson & Johnson vaksine

Opus Legesenter legger seg på samme linje som Legeforeningen og kommuneoverlege i Sandnes. Vi vil ikke anbefale våre pasienter å ta Johnson & Johnson vaksine.


Vaksinen blir ikke satt på Opus Legesenter.