Om Henrik Solvang

Henrik er uteksaminert fra Universitetet i Bergen 2013. Han gjennomførte turnustjeneste i Stavanger. Tidligere erfaring fra akuttpsykiatri og bedriftshelsetjenesten. Han er sertifisert til å utstede sjømann- og offshoreattest.

Ved siden av jobben på Opus er han ansatt som militærlege ved Madlaleiren.