Hvem skal du ringe ved nødhjelp?

Legekontor, legevakt eller medisinsk nødtelefon?

Fra midten av juni og hele juli har vi redusert bemanning på lab og redusert telefontid på grunn av sommerferie.

Ring legekontoret | 51 68 78 50

Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid.

Ring legevaktsentralen | 116 117

Noen ganger er det vanskelig å få tak i fastlegen. Haster det kontakt Legevaktsentralen.

Medisinsk nødtelefon | 113

Ved akutt eller livstruendesituasjon. Når det ikke er fare for liv: Ring 116 117