Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Legeerklæringer / andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
600
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550
Enkel legeattest
150
Enkle attester på annet språk
200
Legeerklæring ved fritidsdykking
960
Andre legeerklæringer
Etter avtale (min 100)
Adopsjon
450
Spesielt utfyllende attest adopsjon
1000
Fallskerm
960
TT kort
200
P-plass
200
Norges motorsportforbund
470
Antidoping Norge
470
Legeforeningens helbredsformular
450
Akutt sykdom ved fremmøte militær
450
Tjeneste i Norges internasjonale styrker
750
Misjonsselskapenes helseattest
800
Røde kors helbredsattest
700
Norsk utviklingshjelp
750
Aspiranter til politihøgskolen
750
Sivilforsvaret
430
Utvekslingsstudenter/-elever
650
Helbredsattest skoler/kurs/leirskole
500
Søknad om opptak spesialskoler
750
Offshoreattest
1850
Sjømannsattest
2200
Ledsagerbevis
250
Kombinert Offshore og sjømannsattest
3100

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening