Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
170/288
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
59

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
124

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
72
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
109
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
155
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæringer / andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
750
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550
Enkel legeattest
175
Enkle attester på annet språk
275
Legeerklæring ved fritidsdykking
1200
Andre legeerklæringer inkl adopsjon
750 pr påbegynt 20 min
Fallskjerm
1200
TT kort
500
P-plass
500
Norges motorsportforbund
550
Antidoping Norge
550
Legeforeningens helbredsformular
550
Akutt sykdom ved fremmøte militær
550
Tjeneste i Norges internasjonale styrker
850
Misjonsselskapenes helseattest
900
Røde kors helbredsattest
850
Norsk utviklingshjelp
850
Aspiranter til politihøgskolen
950
Sivilforsvaret
500
Utvekslingsstudenter/-elever
750
Helbredsattest skoler/kurs/leirskole
600
Søknad om opptak spesialskoler
850
Offshoreattest
2300
Sjømannsattest
2600
Ledsagerbevis
250
Marathon, langløp, ski (inkl. EKG og spiro)
1050
Kombinert Offshore og sjømannsattest
3500