Om Ingvild Vatten Alsnes

Ingvild har tidligere jobbet som fastlegevikar i Trondheim, som allmennlege ved et privat senter i Sandnes, og har erfaring fra ortopedisk avdeling ved St.Olavs hospital.

Ingvild forsvarte sin doktorgrad våren 2018. Ingvild har forsket på svangerskapsforgiftning. Tidligere har hun forsket på treningsfysiologi, og har en forkjærlighet for idrettsmedisin. Ved siden av jobben på Opus er hun aktiv i flere verv i legeforeningen.

Ingvild ble uteksaminert som lege ved NTNU i 2010.

Ingvild