Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Influensavaksine

Influensavaksinen er nå kommet. Er du i risikogruppe kan du sette den hos oss. I år må alle selv dekke kostnadene for vaksine, egenandel for dette er 250 kroner. Alle i risikogruppe skal ha fått varsel fra fastlege. Dersom du ønsker å sette vaksine må du bestille time for dette. Ta kontakt med kontoret for å få time. Har du time hos lege de neste 4 ukene kan du få satt vaksine samtidig med konsultasjon.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: (fra FHI)

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)