Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Influensavaksine og koronavaksine 2023

Vi tilbyr vaksinering til voksne mot årets sesonginfluensa samt koronavaksinering fra og med uke 42. Vi ber om det bestilles time til å sette vaksiner ved å ringe til legekontoret i telefonåpningstiden.

Dersom du er på legetime kan du be om å få satt influensavaksine men koronavaksine settes kun etter avtale på lab. Dette for å unngå svinn av koronavaksine. Begge vaksiner kan settes samtidig, en i hver arm.

Influensavaksine koster 280 kroner uavhengig av om du har frikort. Koronavaksine er gratis.

Barn i risikogrupper vil få tilbud om vaksinering på reisevaksinasjonskontoret. Se egen informasjon på kommunens nettsider om dette.

Målgruppen for vaksinering er:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Vedrørende koronavaksine:

Det skal ha gått 6 måneder fra sist oppfriskningsdose. Dersom du nylig har gjennomgått koronasykdom må du vente minst tre uker før du kan ta vaksinen.

Vi har forståelse for at det kan dukke opp spørsmål omkring vaksinering. FHI har egne informasjonssider om vaksinering hvor en kan finne de fleste svar, se vedlagte lenke:

https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/