Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Sommerferie

Opus Legesenter holder åpent som vanlig hele sommerferien. Det vil være noe redusert kapasitet på telefon og laboratorie. Har du blodprøver som skal tas til eksterne aktører (sykehus, spesialister) setter vi pris på om du kan avtale dette på forhånd. 

Legene er vikar for hverandre gjennom hele sommeren. Det skal alltid være en lege på kontoret, men det er ikke sikkert du kommer til din fastlege når det en øyeblikkelig hjelp time. Ekonsultasjoner vil også besvares i begrenset omfang.